Υπηρεσία θεώρησης

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε με διαφορετικό πρόγραμμα διαμονής και βίζα στη Βουλγαρία.

  1. Θεώρηση επένδυσης
  2. Αντιπροσωπευτική θεώρηση εταιρείας
  3. Φοιτητική βίζα
  4. Βίζα οικογενειακής επανένωσης
  5. Διαμονή για πολίτες της ΕΕ
  6. Βίζα συνταξιούχου