Υπάρχουν πολλά οφέλη στο να έχετε μια ενεργή εταιρεία στη Βουλγαρία. Η χώρα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεωρείται ως ένας από τις πιο σημαντικές οικονομικές περιοχές στον κόσμο. Ως επίσημο μέλος, η Βουλγαρία χρησιμοποιεί όλα τα οικονομικά, πολιτικά, νομικά, εργασιακά, περιβαλλοντικά και καταναλωτικά οφέλη της Ένωσης.

Οι φόροι στη Βουλγαρία είναι από τους χαμηλότερους στην ΕΕ και αυτό την κάνει μια από τις πιο ευνοϊκές χώρες για επενδύσεις. Η χώρα έχει εξαιρετική φήμη για το χαμηλό και πάγιο φόρο 10% στο εταιρικό και προσωπικό εισόδημα. Προσφέρει δε, προσιτές χρεώσεις εγκατάστασης και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Ο συντελεστής φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) στο 0% εντός της ΕΕ είναι ένα ακόμη πλεονέκτημα δημιουργίας εταιρίας στη Βουλγαρία. Όσον αφορά το συντελεστή ΦΠΑ, είναι 20% και ο φόρος επί των μερισμάτων από τα κέρδη της εταιρείας είναι 5%.

ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η Βουλγαρία είναι ευλογημένη με χαμηλό επιχειρηματικό κόστος, όπως φτηνές τιμές ενοικίασης για επιχειρηματικά ακίνητα και χαμηλά κόστη λειτουργίας (λογαριασμοί ρεύματος, ύδρευσης, κ.α.). Οι τιμές ακινήτων και ενοικίασης στη Βουλγαρία δεν είναι μόνο πολύ φθηνότερες από ό, τι στις κορυφαίες χώρες της ΕΕ, αλλά είναι και φθηνότερες σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης


Πακέτο 1

  • Μια έτοιμη εταιρεία με το όνομά σας
  • Βουλγαρική κατοικία με ταυτότητα
  • Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στη Βουλγαρία
  • Νομική διεύθυνση επιχείρησης

Πακέτο 2

  • Μια έτοιμη εταιρεία με το όνομά σας
  • Νομική διεύθυνση επιχείρησης

2 495€

995 €