Καλώς ήλθατε στις εταιρείες Βουλγαρία


  • Σας βοηθάμε να δημιουργήσετε βουλγαρική εταιρεία


  • Υπηρεσία θεώρησης και διαμονής για οικογενειακή επανένωση, σύζυγο ή άλλα μέλη της οικογένειας


  • Θεώρηση σπουδών και εργασίας για την ΕΕ


  • Πρόσληψη προσωπικού για εργασία σε άλλες χώρες της ΕΕ

 ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ