Μπορούμε να προσφέρουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες

  • Ακίνητα και γραφεία για ενοικίαση ή αγορά
  • Ασφάλεια υγείας
  • Διαμονή για πολίτες της ΕΕ. Με ταυτότητα
  • Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού
  • Τήρηση λογιστικών βιβλίων
  • Νομικές συμβουλές μαζί με το δικηγορικό μας γραφείο
  • Εγγραφή αυτοκινήτων, φορτηγών. και βάρκες